Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Кога горивната помпа има нужда от ремонт?

Ремонт на Дизелови Помпи на Ниски Цени София Дизел ЦентърВажен компонент от горивната система на дизеловия двигател е горивонагнетателната помпа (ГНП). Прецизната и непрекъсната работа на дизеловия двигател зависи от добре настроената ГНП помпа.

В случай на възникнала неизправност в помпата на двигателя, не се опитвайте да я поправите сами. За ремонт на дизелови помпи най-добрият вариант е да се обърнете към дизел сервиз за ГНП “София Дизел Център”. Опитните специалисти на компанията ще извършват бърз и качествен ремонт на повредения детайл.

“София Дизел Център” се занимава с всички основни видове ремонти на дизелови помпи: профилактичен, текущ и основен ремонт.

Ремонт на помпата на вашия автомобил с дизелов двигател е нужен, когато са налице следните проблеми:

–      Затруднено подаване на горивото от помпата към дюзите на двигателя. По правило това води до заклинване на буталото. При последвалия ремонт ще е необходимо повреденият детайл да бъде заменен;

–      Прекомерно изтичане на горивото от дюзите. Причината за това е повреда в уплътненията, които трябва да бъдат сменени с нови;

–      Когато от двигателя се чуват тракащи звуци, това са симптоми на износване на дизеловата помпа и е необходимо тя да бъде проверена. Ако игнорирате появата на постоянния шум, ремонтът на дизеловата помпа може да струва доста пари;

–      При движение на автомобила възникват трудности с електрониката. При съвременните дизелови двигатели електрониката се използва за настройване на степента на подаване на гориво към дюзите. Автоматизираната система на дизеловите помпи може да излезе от строя. Тогава ще е необходима проверка, ремонт на помпата и настройването й на професионален стенд.

В автомобилите и дизеловите двигатели най-скъпият компонент от горивната система е помпата с високо налягане. Този агрегат има сложно устройство и се състои от няколко основни елемента:

–      гърбичен вал;

–      бутална двойка;

–      нагнетателни клапани;

–      бустер помпа за повишаване на налягането;

–      съединители за впръскване на горивото;

–      всережимен регулатор.

Всеки един от тези детайли изпълнява своята задача и общата им работа осигурява прецизността при подаване на гориво в горивната система в точния момент под определено налягане. И най-малките недостатъци в работата на детайлите на дизеловата помпа се отразяват сериозно на работните параметри, което влияе на общите експлоатационни характеристики на автомобила.

Основен ремонт на дизелови помпи в София Дизел Център

 

При ремонта на дизелови помпи задължително се извършват следните технически процедури:

–      възстановяване на функциите на ГНП помпата;

–      рециклиране и настройване на дизеловите дюзи;

–      ремонт на турбините;

–      замяна на филтриращите елементи;

–      промиване на цялостната конструкция на дизеловата помпа със специални почистващи разтвори или ултразвук.

Процесът на възстановяване на функциите на ГНП помпата включва в себе си цялостния комплекс от дейностите по регулиране на геометрията на компонентите от дизеловата помпа с точност до микрон. Ако ремонтът на някой от детайлите на ГНП помпата не може да бъде извършен, следва той да бъде заменен. Основният ремонт на дизеловите помпи е насочен основно към възстановяването на ключовите работни елементи и цялостната конструкция на дизеловата помпа с високо налягане.

Ключов детайл в помпата с високо налягане е буталната двойка. Тя се използва за подаване на гориво в горивната магистрала на системата. Буталната двойка е излязла от строя, когато са налице някои от следните признаци:

–      увеличен разход на гориво;

–      понижаване на налягането в горивната система;

–      неравномерна работа на двигателя;

–      понижаване на мощността на автомобила.

Основната причина за повреда на буталната двойка на дизеловата помпа е използването на некачествено гориво.

При ремонт на буталната двойка се възстановяват напълно геометричните параметри на буталото и втулките. Върху износената повърхност се нанася изключително издръжлива хромова сплав, която след това се покрива със защитен филм.

Основният ремонт на дизеловите помпи включва възстановяване на всички функции и елементи на горивонагнетателната помпа. В процеса на ремонт дизел сервиз за ГНП “София Дизел Център” използва професионално оборудване и специализирани стендове.

Comments are closed.