май 2023

Кредитни продукти

Експресно изчистване на цкр

Разберете всичко за експресното изчистване на цкр. Какво е централен кредитен регистър? Централният кредитен регистър е база данни, създадена от Българската народна банка, която съдържа...
Кредитни продукти

Кредитна задлъжнялост

Разберете всичко за кредитна задлъжнялост. Кредитната задлъжнялост е сериозен проблем, който засяга множество хора в България и в целия свят. В днешното бързо развиващо се...
Кредитни продукти

Плаващ лихвен процент

Разберете всичко за плаващия лихвен процент. Плаващият лихвен процент е един от най-разпространените видове лихвени проценти, които се използват във финансовия свят. Това е вид...
Кредитни продукти

Изгодни бързи кредити

Разберете всичко за изгодните бързи кредити. В днешно време все повече хора използват бързи кредити като начин за финансово осигуряване в спешни ситуации или за...