Справочник

admin

Финансови термини

 

Деноминация
– изменение на номиналната стойност на книжните парични знаци за опростяване на разчетните сметки. Провежда се в случай на рязко спадане на курса на книжните пари

 

Държавни заеми
– заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет

 

Дебитор
– Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило.

 

Бюджетно финансиране
– Безвъзмездно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.

 

Борсов курс
– Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.

 

Какво е мостов кредит?


Известни също като временно финансиране, финансиране на празнина или суинг заеми, мостовите заеми преодоляват празнината във времена, когато финансирането е необходимо, но все още не е налично. … Тези заеми обикновено идват с по-висок лихвен процент в сравнение с други кредитни улеснения, като кредитна линия за собствен капитал.