Финансови термини

Деноминация
– изменение на номиналната стойност на книжните парични знаци за опростяване на разчетните сметки. Провежда се в случай на рязко спадане на курса на книжните пари

Държавни заеми
– заемите, сключвани от държавата вътре в страната или в чужбина, за да се увеличат приходите в държавния бюджет

Дебитор
– Лице, получило продукт или услуга, но което все още не ги е заплатило.

Бюджетно финансиране
– Безвъзмездно предоставяне на бюджетни юридически лица на финансови средства за пълно или частично покриване на разходите им.

Борсов курс
– Продажната цена на ценна книга на фондовата борса.


leave a comment

Create AccountLog In Your Account