Без категория

Необходими документи за отпускане на кредит

krediti

Какви документи са необходими за кредит?


Когато търсите подходящ потребителски кредит за всякакви цели, най-често е полезна класацията на паричните заеми, която ясно представя оферти от различни банки. Следващата стъпка е да попълните необходимите документи, без които няма да е възможно да подадете заявление за кредит.

Най-важните документи, без които банката няма да може да провери потенциален кредитополучател:

  • Правилно попълнено заявление за заем
  • Лична карта (банката ще провери дали данните в документа за самоличност отговарят на тези, предоставени в заявлението за кредит)
  • Удостоверение за доход, издадено от работодателя или иск за пенсия/пенсия за старост, ако лицето, което кандидатства за паричен заем, вече не е професионално активно (това е най-важният документ за банката)

Едва след като получи пълния набор от документи, банката ще започне процеса на кредитиране, ще провери потенциалния кредитополучател и ще оцени кредитоспособността му. Той ще анализира приходите, месечните разходи за живот и текущо изплатените дългове (като други заеми, покупки на вноски, заеми до заплата или овърдрафти по кредитна карта или овърдрафт). Той също така ще провери кредитната ви история и ще се увери, че предишните задължения са изплатени навреме.

Вижте още

Одит и детайлен анализ на уеб сайт

MAXO.BG

Кредити без (с 0%) лихва