Съвети

Кредит при развод – какво да правим?

Кредит изтеглен по време на брака

Има много случаи на семейства, които изплащат ипотечен кредит, взет по време на брака или преди това. Но какво става с този ипотечен кредит при евентуален развод? По какъв начин ще бъде разпределен кредита между мъжа и жената и как ще бъдат погасявани вноските? С тази статия ще се опитаме да изясним отделни ситуации, при които семейството има ипотечен кредит, а се налага да се раздели.

кредити-онлине

Нормативният акт, който регламентира и урежда отношенията на съпрузите при развод, е семейният кодекс. Той предвижда три режима, които уреждат взаимоотношенията между съпруга и съпругата.

При първия режим всичко от недвижимото имущество се разделя поравно. Тук става въпрос за разделно отношение, ако трябва да цитираме семейния кодекс. В България този режим не се практикувамного често.

При втория режим влиза в сила брачното споразумение. Там е уредено предварително какво точно да се случи с имота при развод. То се заверява задължително при нотариус. Мъжът и жената имат възможност да си разделят задълженията и правата, това се отнася и за първия, и за втория режим.

Съпружеска имуществена отговорност – това е третият режим, според който и мъжът, и жената, имат еднакви права върху всичко, което е купено по време на брака. Така всичко, което е придобито по време на брака, се счита, че е и на двамата.

В България, при развод най-често се практикува третия режим. Броят на хората с брачни споразумения или тези които си разделят задълженията по равно, е по-малък. Не са рядкост и случаите, когато хора са се оженили по време на стария семеен кодекс, а после са взели някакъв кредит. След това се получават усложнения при развода, които се отразяват не само на клиента, но и на банката. Особено, когато става въпрос за кредити за голям период от време.

Кредит изтеглен от единия съпруг

Винаги се консултирайте с вещи лица, ако имате кредит, а искате да се разведете. Това е важно за финансовата стабилност и на мъжа, и на жената, след развода.

 

кл. думи: солидарен длъжник след развод, кредит изтеглен по време на брака,  подялба на ипотекиран имот при развод,   кредит преди брака разделяне на кредити при развод , кредит по време на брака , делба на ипотекирано жилище при развод

Вижте още

Kредит по телефона – възможности!

Ипотечен кредит калкулатор

Възрастова граница за ипотечен кредит