Финансова култура

Кредит без справки за доход

Търсите кредит без справки и предварителни проверки

Доскоро беше невъзможно да получите достъп до заем, ако сте кредитополучател, чието име фигурира в ЦКР като нередовен платец. Това обаче се промени, тъй като финансови институции вече предлагат на клиентите, които не отговарят на условията за заем от банка, нова перспектива. Ето защо, може да сте спокойни, ако фигурирате в ЦКР като нередовен длъжник. Фирмите за бързи кредити отпускат бързи онлайн заеми без справки.

кредити-онлине

Всяка банкова или небанкова институция има свои собствени правила, що се отнася до критериите за отпускане на заеми на тези, които са регистрирани с допуснати просрочия в ЦКР. По този начин заемите се предлагат според съществуващата политика на фирмено ниво и степента на риск, която кредиторът поема от самото начало.

Много финансови институции не предоставят заеми на хора, които са регистрирани в ЦКР, а други практикуват редица мерки за сигурност в тази посока като: по-високи разходи, ограничения по отношение на сумата, до която може да се получи достъп или мерки свързани с погасителния период.

От друга гледна точка обаче нещата не са толкова сложни, защото на българския финансов пазар има различни небанкови финансови институции, чиито услуги са проектирани по такъв начин, че да подпомагат хората, които се нуждаят от определена сума пари, но не могат да получат достъп до него от банките.

Кредитните компаии имат право да отпускат кредити без проверки. Те се различават от банките по отношение на бързината на процудерите, свързани с кредитите им, условията за допустимост, които са лесни за изпълнение и много опростените начини за кандидатстване. Разбира се, всички тези ползи не са безплатни. Те се изразяват под формата на интерес, който е по-висок от този на банките, поради рисковете, на които е подложена въпросната институция, отпускаща пари без справки.

кредит без справки
кредит без справки

В заключение, всеки заслужава и има право да получи кредит, ако иска такъв. Само защото човек премина през по-деликатна финансова ситуация и се събужда за една нощ в списъка на хората с влошена кредитна история, не означава, че трябва да му бъде отказано правото на заем. Кредитните компании са, може би, решението в такива случаи.

Вижте още

Кредити за нередовни платци

Ипотечен кредит калкулатор