Кредитни продукти

Ипотечни Кредити

Ипотечни кредити

Ипотечен/ жилищен кредити

Ипотечният кредит е един от най-важните избори, които хората взимат през своя живот. Експертите смятат, че е добре тази стъпка да се обмисли продължително и от всички възможно ъгли, за да не се окаже в бъдеще, че избора е направен под влияние на моментни емоции.

кредити-онлине

Човек може да използва консултант на кредитния доставчик, който намери за добре, но последния избор е добре да осъществи сам, като вземе предвид всички параметри в офертите, които сравнява. Хубаво е човек да е подготвен във връзка с въпросите, които по всяка вероятност ще му бъдат зададени в банковото или кредитното дружество. Обикновено те са:

Какъв е размерът, който човек може да заделя месечно за погасяване на изтегления ипотечен заем?

Колко пари приблизително ще бъдат изтеглени?

Избрано ли е вече жилището, което ще се купува с ипотечния кредит?

За какъв период ще се погасява заема?

Доходите, които клиентът получава, могат ли са се докажат?

Има ли потребителят налични финансови средства, с които да плати известен дял от имота?

Очаква ли се в бъдещ план придобиване на финанси, които да доведат до предсрочно издължаване на заема?

Клиентът работи ли на постоянен трудов договор на пълен работен ден, както и получава ли друг вид доходи, които регулярно постъпват в банковата му сметка?

Има ли гражданинът друга собственост?

кредити-онлине

При необходимост от получаване на финансова помощ, за да се избере най-подходящата кредитна услуга, най-добрата оферта, погасителен план и допълнителни преференции от един кредитен доставчик, почти всички дружества осигуряват съвети от кредитни или финансови посредници. Техните съвети обикновено са безплатни и те могат да дадат професионална подкрепа на гражданите, придружавайки ги в комуникацията с кредитодателите.

Накратко ипотечният заем е ангажиране с икономическа отговорност към кредитно предприятие, като залогът, който клиента предоставя в замяна на финансирането е имот.

Върху него се учредява ипотека. Този имот е конкретно недвижимата собственост, която човек ще придобие или вече придобил.

За кредитодателите не е от значение дали имота е собственост на кредитоискателя, на негов родственик, приятел или близък.

По отношение на това дали клиентът има възможност да докаже чрез документи, че получава регулярно доходи, ипотечните жилищни заеми биват два вида – ипотечни заеми с доказан доход и ипотечни заеми без доказан доход.

Вижте още

Кредит срещу залог на автомобил

Супер бързи кредити

Проверка за одобрение на кредит