Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

За да постигнете финансовите си цели, има различни инструменти, които могат да ви дадат тласъка, от който се нуждаете. Един от тях може да бъде кредит. Днес има широко и разнообразно портфолио от кредитни продукти. 

1. Търговски кредит
Този вид кредит се иска от физически или юридически лица с цел финансиране на разходите за развиване на организирана производствена и стопанска дейност. Например, ако една компания трябва да закупи суровини, за да произвежда своите продукти, с търговски заем тя може да финансира тази покупка. Има също закупуване на машини, стоки за продажба или финансиране на вземания, когато продажбата се извършва на вноски. Важен аспект на този вид кредит е, че трябва да имате сигурност на приходите. Тоест, за да запазите ликвидността, е необходимо да знаете, че ще получите пари от същата производствена дейност, в която инвестирате.

2. Потребителски кредит
Това е вид кредит, който е предназначен да финансира придобиването на потребителски стоки и с който можете да посрещнете различни нужди: да покриете някои непредвидени разходи, да финансирате част от обучението си, да инвестирате в стоки и услуги, да предприемете пътуване и др. Потребителският кредит е един от най-популярните сред физическите лица.

3. Микрокредитиране и МСП
Благодарение на този вид кредит, малките и средни фирми могат да покрият разходите, свързани с производствената им дейност, административните си разходи или човешките ресурси.

4. Гарантиран кредит
Този вид кредит работи при определени условия: тук заемът трябва да бъде обезпечен с реална гаранция. Следователно длъжникът предлага собствено имущество в подкрепа на плащането на задължението.

5. Личен кредит
Тук се появява фигурата на поръчителят. При този вид кредит, освен лицето, поискало заема, друго физическо или юридическо лице ще гарантира плащането на задължението. Този човек е известен като поръчител.

6. Ипотечен кредит
Това е средносрочен или дългосрочен заем, който се отпуска за закупуване, разширяване, ремонт или строителство на жилище. Придобитият имот остава като обезпечение или „ипотекиран“ в полза на Банката за гарантиране на изпълнението на кредита.

7. Револвиращ кредит
Този тип револвиращ кредит, известен още като лична кредитна квота за многократна употреба, е много привлекателен за хора, които трябва да имат постоянни ресурси и паричен поток. Тук банката ви предлага заем с първоначална квота, която постоянно се подновява, докато извършвате плащания по дълга си. Ако искате да научите повече за револвиращия кредит, щракнете тук.

И накрая, не забравяйте, че най-добрата стратегия за избор на кредит, който отговаря на вашите нужди, е наистина да разберете колко имате нужда, как ще го инвестирате, способността ви да плащате и броя на вноските, в които ще финализирате дълга си.

Comments are closed.