Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Фирмите, предлагащи складове под наем, се стремят да предложат на всеки клиент оптимален вариант помещение, напълно отговарящо на неговите изисквания.

Специализираните фирми предлагат редица услуги, свързани с отдаването на не жилищна площ в това число: наем на офиси, на топли складове, на хладилни камери и други.

Съвременните складови комплекси са с оградена и охранявана площ, видионаблюдение, пропускателна система и удобен паркинг. За удобство на клиентите е осигурена възможност за постоянен достъп на територията на комплекса.

Продължителната работа на фирмата в сферата на складове под наем гарантира качество на предоставените услуги, възможност на сътрудниците на фирмата да отчитат търсенията, изискванията и желанията на своите клиенти, а също така да анализират дейността на наемодателя и да прилагат знанията си при избор на подходящ склад.

Всички тези фактори помагат за осигуряване комфорт на клиентите. При наемане на складове под наем се предлагат за ползване градски телефон и интернет.

Винаги е за предпочитане да се наемат складове под наем в близост до магистрала, железопътна гара или пристанище – на кратко казано да има добра пътна артерия.

Денонощната охрана, системата за екстремно известяване при пожар, контролно-пропусквателния режим, внасят спокойствие в клиента.

Най-добре е самостоятелно да се наемат помещения, за да се избегнат разправиите с посредници. Фирмите се стараят да направят най-изгодните предложения и оказват помощ при оформяне на договора.

Хладилните складове са помещения, оборудвани със система за охлаждане и специални хладилни камери. Наемането на хладилни складове под наем е удобен, изгоден и практичен начин за придобиване на необходимата площ, предназначена за съхраняване на продукция, която за поддържане на своите качествени характеристики изисква ниска температура. Към тези стоки се отнасят хранителните продукти, химическа и фармацевтична продукция.

Наемът за хладилните складове е по-висок в сравнение е не отопляемите, защото това са два различни помежду си видове помещения. В първия случай – това е технически оборудвана площ с възможност за съхраняване на бързо развалящи се продукти, а във втория – тук отсъства система за отопление.

Хладилните складове поддържат температура под 4 градуса, а често наемателите изискват температура под -18 градуса. За такива складове още при проектирането са разработени системи за охлаждане, които предвиждат изолация на студения въздух в помещението и не се допуска проникване на влага.

Comments are closed.