Skip to Content

Govrn.BG

Икономика, кредити, инвестиции

В нашето съвремие може да се каже, че хамали са нужни навсякъде. Може някой да каже, че няма нищо сложно да се пренесе товар от едно място на друго, но на практика всичко може да е по друг начин.

Точност, скорост и професионализъм в комбинация с липса на всякакви лоши навици – това съвсем не са всички изисквания, за това да бъдете хамали.

Пазарът на хамалските услуги все повече се разширява, развива се, и към работниците във фирмите се завишават все повече изискванията.

Например, истински добри работници по товаро-разтоварни дейности трябва да притежават професионален опит за да се справят със задълженията си за максимално кратко време с високо качество на дейността си.

Постоянни атрибути за работниците са ръкавици, пояси, колани.

Хамалите се специализират
в различни хамалски услуги. Има такива, които изпълняват ръчна работа с помощта на специална техника в дневна смяна.

Нощни работници – работят основно нощна смяна.

Работници, специализирани в разглобяване и сглобяване на мебели или оборудване на новото им място.

Има и работниците експедитори, които са винаги на път. Те съпровождат товара, оформят необходимата документация за приемане и издаване на товара на мястото на товарене или разтоварване.

Има и студенти хамали, които не се занимават постоянно с тази дейност, а само в свободното си време. С увереност може да се каже, че тази професия е най-разпространена сред студентите.

Всяко преместване от квартира, къща или офис е свързано с преместване на вещите от едно място на друго.

Трябва да се отбележи, че няма едно с едно еднакви премествания. Всичко зависи от количеството имущество, което трябва да бъде извозено, и височината, на която се намира това имущество.

За да се прецени какъв превоз е необходим, трябва да се знаят габаритите и теглото на вещите.

Винаги е най-добре е да се натовари багажа наведнъж, защото много често заплащането е в зависимост от часовете на престой и разстоянието.

Ползването на хамалски услуги ви позволява да икономисате време и нерви. Всичко преминава по график, съгласуван със самите вас. Срокът винаги се спазва без усложнения или допълнителни разходи.

Истинските хамали преди товарене на имуществото в автомобила много внимателно го опаковат в подходящи кашони и разглобяват мебелите. Така се съхранява вашето имущество без повреди.

Така вие оставате физически и умствено не натоварени и можете да се занимавате спокойно със своите дела.

Comments are closed.