Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Възнамерявате ли да кандидатствате по европейска програма?

Тогава ето какво е важно да знаете за европрограми 2021-2027:

Финансирането варира от света на труда до програми за обмен, особено за млади хора, дигитализация, научни изследвания и иновации, трансгранично сътрудничество, селски райони и селско стопанство, природа, опазване на околната среда и климата, регионално развитие и сигурност.

За повече информация: https://innoconsult.bg/

На първо място, познатите цели за финансиране на програмите за финансиране остават.

Разбира се, има и нови приоритети:

  1. Дигиталната промяна ще се насърчава по-силно от преди. През новия период на финансиране 2021-2027 г. ще срещнете тази цел във всички програми за финансиране и задължително трябва да я вземете предвид във вашите кандидатури, доколкото е възможно. Остава и една от най-търсените европейски програми за безвъзмездно финансиране 2021.
  2. Борбата срещу изменението на климата също е фокус в новия период на финансиране, макар че той беше засегнат още в европейски програми 2021. Но сега тази цел е залегнала в много повече програми за финансиране. Ключова дума за това е Европейският зелен договор.
  3. В отговор на пандемията от коронавирус, темата за здравеопазването е значително надградена, а за това има и нова програма за финансиране на ЕС: EU4Health.
  4. И накрая, има и фонд за коронавирус, който трябва да подпомага държавите-членки в справянето с последствията от пандемията. Пакетът мерки се нарича NEXT GENERATION EU.

Ето и още някои насоки по европрограми 2021-2027

Европрограма за управление на климата и информация

Програмата съфинансира проекти, подкрепящи функционирането на Европейския пакт за климата, дейности за устойчиво финансиране, повишаване на осведомеността, обучение и изграждане на капацитет, получаване на знания и стимулиране участие в областите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране.

Програма „Творческа Европа“

Програма „Творческа Европа“ подкрепя проекти за транснационално сътрудничество, включващи организации в културния и творчески сектори от различни страни, участващи в програмата.

Програмата Creative Europe има за цел да подобри достъпа до европейски културни и творчески произведения и да насърчава иновациите и творчеството.

Comments are closed.