Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Смяната на старите тръби, които все по-често правят течове и се запушват, е наложителна. След като сте взели решение за смяна на шрангове и тръби, направили сте необходимия разчет за материали, остава да решите какъв вид тръби ще ползвате.

Полипропиленовите тръби са много подходящи и лесно се работи с тях. Те вече изместват от пазара основните конкуренти, заради многото си предимства:

– Относително ниска цена. Ако ги сравните с изделия от неръждавейка или мед, то пластмасата има огромно предимство.
– Продължителен период на ползване (при нормални условия ползването им може да бъде до 50 години).
– Екологично чисти.
– Лесни за ползване. Практически за всеки човек е достъпен монтажа на канализационните тръби. За улеснение има различни фитинги, които облекчават работата.

След демонтажа на старите тръби се преминава към монтиране на новите и смяната на щранговете.

Монтирането на полипропиленовите тръби обикновено не създава затруднения дори при неопитни в тази работа. Тръбите са леки, монтирането е лесно.

Когато новите тръби се слагат на същите места трябва само да се следи наклона. При необходимост да се направи различно разположение на хоризонталните тръби, трябва да се стараете колкото е възможно по-малко завои и различни кръстосвания да се получат. Това позволява в бъдеще да се ползва системата нормално, защото всеки един завой е потенциално място за теч или запушване.

Не трябва да забравяте, че е задължителна вентилацията.Тя изравнява налягането на въздуха и препятства попадане на неприятен мирис.

Съединенията на тръбите трябва да са подвижни. При изменение на температурата настъпва разширение на елементите. Ако те са монтирани плътно, деформацията е неизбежна.

Особености при смяната на щранговете
също има. Желателно е да се направи за всички жилища едновременно. Когато това не може да се случи, всеки е принуден да я направи само в своя дом.

Разбира се, съседите трябва да са информирани за това. Ще се наложи спиране на водата. Освен това те трябва известно време да не ползват канализацията си.

При смяна на щранговете само в жилището се налага много внимателно да се отстрани стария щранг, като се внимава да не се нарани оставащата му част. Това е много важно, защото новата тръба ще се свърже точно там.

След монтиране на щранга се прави много добра херметизация. В долния и горен край, където е свързана новата тръба, се ползва допълнително силикон.

Смяната на щранговете и другите елементи на канализационната система е много отговорна дейност както за самия собственик, така и за съседите.

Comments are closed.