Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Фирмата с предмет на действие кърти чисти извозва се занимава основно със събаряне на къщи и всякакви постройки. Освен това тя предлага къртене на бетон, почистване и извозване на строителни отпадъци.

При необходимост да си почистите мазето или тавана, може да се обърнете към фирмата за почистване и извозване на отпадъци.

Събарянето от кърти чисти извозва се извършва по различни начини в зависимост от технологичните особености на разрушаваната конструкция.

Не винаги се налага пълно събаряне на обекта. Не са рядко случаите, когато трябва да се запази фундамента и на неговата основа да се построи съвременна сграда.

Начините за демонтаж и събаряне, използвани от кърти чисти извозва, са много разнообразни и за това е важно да се направи правилния избор.

Преди да се пристъпи към събаряне, следва да се уточни кой от двата варианта за разчистване на площадката е необходим в конкретната ситуация:

– напълно събаряне на старата постройка и извозване на строителните отпадъци;
– частичен демонтаж на сградата и запазване на някои елементи на конструкцията.

Вторият вариант на събаряне е по-икономичен и изгоден, защото предполага обновяване само на някои излезли от строя части от постройката.

В този случай се налага предварителна експертиза на техническото състояние на сградата и анализ за нейната безопасност.

За да се определи най-правилния начин за събаряне на дадена постройка трябва да се изхожда от разположението на обекта, плътността на застрояване, размера и височината.

Само след много внимателно разглеждане на всеки един фактор може да се избере начина за събаряне: ръчно, с взрив или механизирано.

Събаряне на сграда – отговорен и технологично сложен процес, към който трябва да се пристъпва само след много добра подготовка. Това може да се осигури от добрите професионалисти на кърти чисти извозва.

Ръчният начин на събаряне се използва когато сградата се намира в плътно застроен район. В този случай няма как да се използва механизация, защото е затруднен достъпа на всякаква техника.

Ръчният демонтаж може да се прави на сграда до височина четири етажа.

Той е подходящ за провеждане на реставрация и ремонтни работи.

Прилага се и при необходимост да се запази част от сградата, например, фундамент или преградни стени.

Comments are closed.