Skip to Content

Govrn.BG

Икономика, кредити, инвестиции

За всяко семейство съвременните конвектори Адакс са личен източник на топлина през студените дни.

Тези отоплителни уреди са истинска многофункционална техника. Снабдени са с програмен блок, който позволява да се програмира поддържането на определена температура в стаята, да се управляват дистанционно.

Електрическите конвектори са с различна мощност и размери, има различни модели, така че всеки може да открие подходящ за себе си източник на топлина.

Конвектори Адакс са универсални – могат да се използват за отопление както в жилищата, така и в различни помещения на обществените сгради.

Имат красив корпус с вграден нагревател. Работят на принципа на постепенния кръговрат на въздуха.

Студеният въздух навлиза през долните отвори на корпуса, загрява се и излиза през отворите, които са на връхната част на корпуса.

Като се разглежда въпроса как работят тези отоплителни уреди, трябва да се подчертае, че след затопляне на помещението до зададената температура, нагревателя се изключва докато въздухът изстине.

Температурният датчик измерва температурата при входа почти на всяка минута и предава сигнал на термостата. Ако въздухът е загрят до зададената температура, то термостата временно спира функционирането на нагревателя.

Това е много важно за икономичното изразходване на електроенергията.

Работата на нагревателя се прекратява и при попадане на случаен предмет върху уреда, закриващ изхода на топлия въздух.

Това осигурява безопасността на конвектори Адакс и работата им без наблюдаване.

Корпусът е защитен от попадане на влага и това позволява на тези модели да се използват в банята.

Има два вида в зависимост от начина на монтиране – стационарни и мобилни.

Стационарните уреди се монтират на стената, по принцип под прозорците. Това става много лесно – само с направа на два отвора, в които да се закрепи уреда.

Конвекторните печки са мобилни и могат да се ползват във всяко помещение, което трябва да се затопли. Те трябва само да се включат в електрическата мрежа.

Термостатите на конвектори Адакс може да бъдат електронни или механични.

Уредите с електронен термостат работят безшумно, което ги прави предпочитани.

Тези с механичен термостат са шумни, но не се влияят от промяната на напрежението на тока и са с приемлива цена.

Конвектори Адакс са най-напредналите уреди за отопление. Те могат без наблюдение да поддържат температурата в дома.

Be the First!

Leave a Reply