Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

При производството на пелети суровината (кори, дървесина) постъпва в дробилката, където се надробяват до брашно.

Получената маса постъпва в сушилнята, от нея – в преса-гранулатор, където дървесното брашно се превръща в пелети. За производството на един тон гранули за горене са необходими 5 кубически метра дървесина. За това, ако в главата ви е навлязла мисълта да се заемете с производство на пелети, преди всичко трябва да проучите къде ще можете да се снабдите със суровина. За производството на 10 тона гранули на смяна са необходими 50 кубика дървесина, желателно е да е събрана без почва, т.е. без примеси.

Освен това трябва да се отчете, че разхода за сушене на суровината (за производството на пелети суровината трябва да е с влажност от 7 % до 12 %) е достатъчно висок. За да се намали себестойността на пелетите е необходимо да се търси суха суровина и така вашата цена ще бъде конкурентна.

Някои специалисти са на мнение, че производството на пелети е икономически ефективно при обем не по-малък от 300 – 500 тона.

Готовите пелети се охлаждат, пакетират се в книжни торби или се доставят на потребителя в насипно състояние.

В котела гранулите се подават непосредствено от бункера по шнека. Бункерът може да бъде направен от различен материал и неговият обем се ограничава от фантазията на ползвателя.

В сравнение с другите видове горива гранулите за горене не остават следи от прах по повърхностите и при разпръскване лесно се събират. За разлика, например, от течните горива, разливането на които е пожароопасно, разсипаните пелети могат да се ползват и в качеството на абсорбент като поемат течност няколко пъти повече от теглото си.

Поради високата температура, която се използва при производството им, те са чисти, биологично не активни и за това се използват за пълнеж на тоалетните на домашните любимци.

Един от минусите за използване на пелетите за огрев е високата стойност на пелетния котел. Ако вече разполагате с котел за твърдо гориво, можете да монтирате горелка за пелети и да икономисате средства.

Обаче, ако не отчитаме стойността на пелетния котел, а само на стойността на пелетите, отоплението с гранули е по-евтино в сравнение с течното гориво. В продължение на 2 – 3 години стойността на пелетния котел се възвръща и в бъдеще вие ще се топлите икономично.

Пелетните горелки се предлагат в голямо разнообразие на пазара. Ефективността на всяка от тях зависи от вида на котела, към който ще се монтира и от качеството на ползваните пелети.

При използването на гранули за огрев няма ограничения за мощността, с други думи с един котел могат да се отопляват няколко сгради. При ползването на традиционните горива , например газ, има ограничение на подаванията, особено през зимата.

Comments are closed.