Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

В борбата с многобройните причинители на болести по растенията основно средство са фунгицидите – препарати за предпазване и лечение на растенията. Микробиологичните и химични дисциплини предлагат цял арсенал от действащи препарати, от които могат да бъдат избрани оптималните както за лечение, така и за профилактика на растенията.

Съвременните фунгициди са безопасни за хората, животните и пчелите, тяхното прилагане дава бързи и осезаеми резултати. Някои препарати имат удължено действие, което осигурява продължителна защита на растенията.

Свободната от патогенни микроорганизми почва, здравите растения на двора и вилата гарантират богата реколта от плодове и зеленчуци, красива цветна градинка, събрала всички нюанси на дъгата.

Основното за да се предпазят растенията от болести и или да се излекуват, е да се избере ефективния препарат и правилно да се дозира.

За голямото разпространение на множеството гъбни инфекции, поразяващи почти всички видове овощни, зеленчукови и декоративни растения могат да се отнесат следните причини:

1. Натрупване на патогените се получава заради заразените растителни остатъци. Така се разпространява кореново гниене, фузариоза. Спорите на гъбите се натрупват в почвата, където остават да зимуват заразени корени, разнасят се по градинските лехи с не доугнилия компост.

2. Липсата и високата стойност на отдавна известния източник на плодородие – оборски тор, е довело до ползването на други източници за подобряване плодородието на почвата. Зелени листа, окосена трева, донесени от гората или ливадите са станали важен източник за органично торене на градините. Заедно с тях в градината се вкарва и заразата с гъбни болести.

3. Неправилното ползване на препаратите за профилактика и лечение на растенията вместо полза може да доведе до поява на устойчивост към фунгицидите на някои раси микроорганизми.

Принципът на действие на различните видове фунгициди е различен. Някои от тях действат на патогена на клетъчно ниво, други оказват влияние върху ферментите, а трети – нарушават дихателния процес на вредните гъби.

Според спектъра на действие едни препарати са специализирани за определени видове патогени, а други са широкоспектърни – унищожават широк кръг от патогенната микрофлора.

Някои препарати се прилагат за лечение на вече възникнало заболяване на растенията, а други за профилактика и предпазване.

При избора на препарати за защита на растенията трябва да се подхожда отговорно. Ползването им трябва да става само след внимателно прочитане на инструкцията за тяхното ползване – начин на прилагане, доза, време.

Трябва всичко да се прави с голяма отговорност, защото вместо полза може да се нанесе вреда не само на собственото производство, но и на околната среда.

Comments are closed.