Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Как да разпределим бюджета през зимата?

Винаги месеците след големите празници са по-тежки финансово. Когато сме на почивка или има някой голям празник, ние харчим повече отколкото имаме. Обикновено целим да зарадваме близки и приятели с внимание и подаръци и това ни навлича разходи, които не можем да посрещнем. Цялата тежест пада на следващия месец или даже на следващите няколко месеца. Важно условие, да можем да завършим финансово добре януари месец, е да не теглим нови кредити, за да покрием старите, защото ще влезем в кръговрат.

Какви са месечните разходи на всяко домакинство?

Безспорно домакинствата харчат семейния бюджет за едни и същи неща. Проучване показва, че в България, най-голям процент от семейния бюджет отива за битови разходи и наем – цели 60%. След това се подреждат 30% за здраве, лекарства и неща от първа необходимост и последните 10% са за спестявания. Естествено, в различните региони на страната, тези проценти варират, но сумарно финансовият разчет изглежда точно по този начин.

По празниците парите, които заделяме за подаръци и пътувания идват точно от тези 10% и най-често са крайно недостатъчни. Поради тази причина и теглим бързи кредити, които трябва да върнем януари. За тази година данните на Микро Кредит сочат, че кредитите са скочили, като най-голям ръст отбелязват потребителските – с цели 15%. Кредитите обаче трябва да се връщат и изтегляйки бърз кредит преди празниците, потребителите рядко имат добре обоснован план за следващите 2, 3 месеца.

Какво се случва, ако пропуснем вноска по бърз заем?

Можем да вземем бърз кредит и след това да забавим изплащането му, но това не е добра практика. Точно при този вид кредити, наказателните лихви са по-високи, защото процесът за одобрение е улеснен. Таксите и наказателни лихви са гаранция, че клиентите няма да бавят вноските и въпреки че е януари месец, ще си покрият задълженията.

Хората остават с убеждението, че щом не е банка и сумата е сравнително ниска, условията не са строги. Истината е, че условията при забавяне на вноска за бърз кредит са доста сурови. Може да се стигне до момент, в който кредитът е нараснал толкова много заради лихвите, че да трябва да се дръпне друг, за да се покрие първия. Това също е лоша практика, когато става въпрос за този тип кредитиране.

плащане на месечна вноска по кредит

Следващото последствие, от забавянето на вноска по кредит, е влошаване на кредитната история. Макар и бързите кредити да не са банки, те имат достъп и попълват нередовните платци в Кредитния регистър на БНБ, където и другите банки. Това на практика означава, че при следващ кредит, кредитодателят ви, без значение дали е банкова или небанкова финансова институция, ще е запознат с факта, че не сте си плащали кредитните вноски на време.

Останалите последствия са по-познати и това са:

  • Да се стигне до колекторска фирма, която събира дългове;
  • Да се прехвърли задължението към съдия-изпълнител и да се започне производство по имуществото на задълженото лице.

Как да се справим с разпределянето на бюджета за януари и покриването на бързите кредити?

Отделихме няколко практически съвета за това как да се справим финансово януари, без да ни се влошава кредитната история.

Съвет 1

Покрийте цялото задължение по бързия кредит. Бързите кредити са удобни и могат да ви послужат във всеки един момент, така че, ако в бъдеще ви потрябва друг, тогава теглете, но ако сте взели малка сума се опитайте да я покриете наведнъж сега. По този начин няма да има заплаха от разсрочване на задължението и неспазване на датите, както и от увеличаване на лихвите.

Съвет 2

Ако имате повече от едно задължение, не се опитвайте да разпределите по всички тях равни вноски. Тук практиката говори, че най-лесно се покриват задълженията едно по едно. Това не означава да спрете да плащате по всички останали кредити или кредитни карти. Означава, да платите по тях само минималната вноска, а по бързият кредит да внесете максимално голяма сума, за да може да не го влачите за дълъг период от време.

възрастна жена смята месечните си разходи

Съвет 3

Опитайте се, да не планирате семейни почивки и излишни разходи, когато очаквате семейният ви бюджет да натежи от бърз кредит. Не става въпрос да се ограничавате от храна или жизненоважни лекарства или дрехи, а да отложите екскурзиите за следващите месеци.

Съвет 4

Предвид това, че най-голяма част от разходите заемат битовите услуги, ако няма да успеете покриете тях и същевременно вноската по бързия кредит, то тогава проучете, дали не можете да ги разсрочите. Много от месечните сметки имат опция да се изплащат на части, така че това може да е вашият изход от тази неприятна ситуация. Следващият месец ще можете да покриете спокойно останалата част без да има прекалено висока лихва, каквато би имал бързият кредит, ако не го платите него на време.

Comments are closed.