Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Много хора използват потребителски заеми именно защото гарантират гъвкавост. Позволете ми да ви дам пример. Къщата трябва да бъде реновирана, свързаните с нея разходи са доста високи. Вместо да купувате строителни материали на вноски и да сключвате подходящи договори, е много по-удобно да използвате заем за ремонт. Този вид заем предвижда получаване на цялата необходима сума по сметката. С негова помощ можете да закупите всичко необходимо за ремонт. Сключването на един договор е по-лесно и по-изгодно, тъй като не е необходимо да плащате такса за него няколко пъти. Като правило лихвеният процент за заем за ремонт на жилища е по-благоприятен от този на разсрочен план.

Освен това банките често позволяват малките заеми да се изплащат безплатно, както прави специална институция. Това означава, че ако получателят на заема има възможност да изплати дълга към банката по-рано, тогава няма да има допълнителни разходи, свързани с това. Развитието на финансовите технологии дава възможност да се изготвят такива графици за плащане на заеми, които съответстват на възможностите на получателя му, което също е важно.

Кога не трябва да вземате потребителски заеми?

Не трябва да вземате потребителски заем, ако се предполага, че той ще се използва за покриване на месечни разходи. Ако възникне такава необходимост, на първо място трябва да прецените критично доходите и разходите си, за да ги приведете в равновесие. Не е необходимо да го издавате за покриване на ежедневни разходи, например храна, транспорт и жилище. Ако това изисква заем, тогава проблемът трябва да бъде решен по различен начин, тъй като нов заем може само да влоши ситуацията.

Малкият заем е удобен и бърз начин да изпълниш желанията си. Преди да сключите договор обаче, трябва внимателно да прецените всички възможности за изпълнение на финансови задължения, така че те да се окажат осъществими.

Източник: invest-news.eu

Comments are closed.