Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Въпреки повърхностните си прилики, кредитните и дебитните карти са напълно различни платежни инструменти. Основната разлика между дебитна карта и кредитна карта е източникът на финансиране по сметката. Първият съхранява собствените средства на клиента, вторият – парите на банката, прехвърлени на разпореждане срещу такса под формата на лихва. Какви други разлики има?

Разликата между дебитна карта и кредитна карта

Външни различия

Има само една външна разлика, която може точно да раздели двата типа карти. Това са надписите „Дебит“ и „Кредит“ върху пластмасата. Най-често те се намират под името на платежната система – Visa, MasterCard или други. Но такива надписи са незадължителна част от идентификацията на платежния инструмент. Те може да не съществуват. Задължителната информация е: номер (13 или 16 цифри); валидност; име на банката; логото на платежната система.

Данните за вида на платежния инструмент – дебит или кредит – са криптирани в номера. Но средният човек едва ли ще може да „прочете“ банковия продукт по този начин. Кредитните карти могат да бъдат персонализирани. Тоест името и фамилията на собственика трябва да бъдат посочени върху пластмасата. Невъзможно е да се идентифицира вида на картата по други външни знаци. Те могат да изглеждат абсолютно еднакви.

 Каква е разликата между дебитна карта и кредитна карта по отношение на използването?

За да може дебитният платежен инструмент да бъде използван, неговият собственик трябва да попълни сметката. С този продукт можете да: плащате за продукти и услуги офлайн и онлайн; извършвате  парични преводи; получавате заплата от работодател. Сметката на кредитната карта се попълва от банката. Размерът на лимита зависи от способността на клиента да плаща, тоест от нивото на неговия доход. За да получите повече средства по сметката, трябва да предоставите удостоверение за заплата. Кредитните карти обикновено имат определен лимит от банката, те се обвързани с плащане на навременни месечни вноски и лихиви върху изразходената сума.

Comments are closed.