Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Инвестицията в монети може да бъде печелившо занятие, обаче винаги трябва да се помни както и при другите инвестиции няма гаранция, че вашите спестявания няма да се обезценят.

Инвестицията в златни монети може да служи като алтернатива на инвестицията в злато.

Необходимо е да се направят задълбочени изследвания на пазара на инвестиционните монети.

Нумизматичното значение на много колекционерски монети превишава стойността на материала, от който са направени. Тя се определя от такива фактори като вид на изделието, година на издаване, място на сечене, размер на тиража, състояние на монетата.

Инвестиционните монети имат редица предимства в сравнение с ценните книжа: материални са и се намират в собствеността на инвеститора за разлика от инвестицията в ценни книжа, реалните активи на които се намират под контрола на някой друг; мобилни са както и парите в обръщение.

Те могат да бъдат предавани от едно лице на друго и пренасяни от едно място на друго по желание на собственика без помощта на трети лица; заемат малко място в сравнение с алтернативни форми на инвестиция в изкуството, което значително улеснява тяхното съхраняване и транспортиране.

Колекцията, като правило, се събира в сейф среден размер – естетически красиви, направени са от благородни метали по избран дизайн от водещи за времето си гравьори.

Нумизматичните колекционерски монети имат историческа ценност, отразяват значими моменти от страната, в която са сечени – история, търговия, финанси, икономическа ситуация и политика.

Пазарът на инвестиционните монети не се характеризира с такова напрежение, както, например, пазара на ценните книжа.

На него не са му присъщи нестабилност на цените, която държи акционерите залепени на информацията за движение на акциите на всеки час.

Някои нумизматични изделия са уникални и цената им може да бъде установена години по-късно.

Недостатък на инвестиционните монети са такива фактори като външен вид – наличните дефекти понижават цената. Окачествяването е субективно и може да носи риск за инвеститора, затова обръщайте внимание на оценката за състоянието на монетите.

За разлика от акциите и облигациите покупката на инвестиционни монети не е инвестиция в развитието на компанията. Това означава, че дивиденти не се получават.

Трябва да съхранявате своята инвестиция – монетите – дълъг период от време, за да получите добра печалба. Тази инвестиция е капиталовложение за бъдеще.

Comments are closed.