Skip to Content

Govrn.BG

Икономика, кредити, инвестиции

Съвременните комунални системи са истинско богатство, тъй като те значително улесняват живота. Въпреки това, без подходящи грижи те могат да се превърнат в бреме. Например, ако се ползва неправилно канализационната система, тя може да се запуши. Нейното ползване е необходимо да бъде крайно внимателно.

В повечето случай е добре да се провеждат профилактични процедури за предотвратяване на запушването. Но, ако във вашия случай това не е помогнало и канализацията е запушена,то ви трябва отпушване на каналите и промивка на тръбопровода. За справяне с проблема има много начина и с повечето от тях може сами да се справите.

Всеки ден в канализационната система се стичат мазнини, мръсна вода, малки органични частици, битови отпадъци, косми и козина от домашните животни и всякакви други възможни замърсители. Поставената цедка не винаги може да удържи всичко това и замърсяванията проникват на дълбоко. В следствие на това във вътрешните стени на тръбите се образуват налепи, които в един момент могат напълно да спрат изтичането на отпадъчните води.

Ако вие все още използвате чугунени тръби, рискът от необходимостта от отпушване на канали е много голям. При пластмасовите тръби шансът за запушване е по-малък, но все пак го има.

Могат да се посочат три явни признака, че канализационната система има нужда от отпушване на канали и промивка на тръбите:

1. Първият сигнал – това е неприятната миризма от канализацията. Това означава, че в сифона или в тръбата се задържа вода.
2. Друг признак – това е бавното изтичане на отпадъчната вода от мивката или ваната. Ако това се наблюдава при вас, то това е явен сигнал, че е необходима бърза намеса от ваша страна.
3. Отпадъчните води не изтичат – третият сигнал. Канализационната система е напълно запушена и се нуждае от бързо почистване.

Има няколко разпространени начина за отпушване на канали и промиване на канализацията. Те са: термичен, механичен, хидродинамичен и химичен.

Всеки от тези методи е индивидуален и има своите особености. Например, при хидродинамичния метод налягането на водата може да достигне до 160 – 200 атмосфери.

Що се отнася до термичния начин на отпушване на каналите, то температурата на подаваната вода може да е до 120 градуса.

Под механичен начин се разбира използването на ръчна вакуум помпа, спираловиден метален тел и други подобни.

Химическият начин за почистване на канализацията говори сам за себе си – използват се различни химически средства.

Be the First!

Leave a Reply