Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

Вече повече години наред бързите кредити са на пазара и стават все по-популярни и предпочитани. Въпреки, че много хора се стремят да ги злепоставят, те продължават да печелят своите привърженици сред населението и да привличат нови и нови потребители. Защо тази услуга все повече се предпочита от населението?

Бързите заеми все повече се налагат като удобен начин за решаване на спешно появили се разходи или като практичен вариант за плащане на възникнали разходи за пътуване, обучение, допълнителна квалификация, подаръци, лечение. Вратата на банките е затворена за голяма част от българите. Условията за подбор на клиенти е много строг, а и последните години рядко има хора, които да не са просрочили поне веднъж някоя вноска. Това означава автоматичен отказ за кредит от банка. Тези хора не може да бъдат дискриминирани. Те също трябва да имат достъп до кредитиране.

Още през 2000 г понятието Бърз кредит и услугата, в частност, се появява на наша територия. Оттогава насам фирмите, работещи в този сектор, се увеличават и усъвършенстват продуктите си. Според направените статистики, тенденцията в последните години е към увеличаване на изтеглените кредити за кратък период, в сравнение с броя кредити за по-дълъг период.

Право да отпускат бързи кредити имат небанковите финансови институции. Те са се нуждаят от получаване на лиценз от БНБ, като отговарят на определени изисквания, описани в закон. Хубаво е, преди да се спрете окончателно на определена небанкова институция и нейните продукти, да проверите в регистрите на БНБ дали има лиценз, има ли отзиви на клиенти в мрежата и какво има писано като история на фирмата. Все пак, когато става дума за голяма компания с дълга история на пазара и множество мнения на клиенти за услугите им, няма какво да се чудите.

Голяма част от небанковите финансови институции използват кредитни консултанти, за да достигнат до клиента, да помогнат при попълването на формулярите за кредит и да взимат вноските му във време, когато е свободен. Те са очите и ушите на компанията и участват активно в преценката дали да бъде отпуснат кредит на съответния клиент.

Един хитов продукт, предлаган от компаниите за кредити, е онлайн кредита. Той има няколко разновидности: онлайн кредит без поръчител, онлайн кредит срещу данните от личната карта, кредит без наличие на трудов договор, кредит до заплата и експресен кредит. По наименованията им можете да прецените, че при тези кредити онлайн документацията и бюрокрацията са сведени до минимум. Целта на кредитите без трудов договор е да се улесни максимално взимането на желаната от клиента сума, за да може да реши бързо възникналия проблем. Масовото навлизане на онлайн кредитите на финансовия пазар е обусловено от удобството и бързината на обслужване и достъпността на тази услуга. CITYCASH също предлага пари на заем на страницата си, като условията по тях са старателно описани в специален раздел. Можете да попитате и онлайн консултант за въпросите, които не сте открили в сайта и все пак отговорите им ви интересуват.

Кредитите до заплата са добри и удобни, когато кандидатствате за по-малка сума, която лесно можете да отделите наведнъж от заплатата. Отпадането на изискването за поръчител, улеснява още повече кандидатстването за необходимата сума. Така не е необходимо да се молите на близки и познати да ви станат гаранти по кредита. Малко хора в днешно време биха се съгласили, пък и не всеки иска другите да знаят за задълженията му.

Ето защо, експресните кредити, и конкретно, бързите кредити онлайн, са особено използвани в последно време. Ежедневието ни е изключително динамично и хората не желаят да губят ценно време за посещение на консултанти или набавяне на един куп ненужни документи, които освен време, ни костват понякога и доста пари. А все пак ние имаме финансово затруднение?

Comments are closed.