Skip to Content

Govrn.BG

Икономика, кредити, инвестиции

Много хора се чудят какво всъщност е това домоуправител, поради което накратко бихме могли да обясним какви са функциите, които той изпълнява. Всеки домоуправител е длъжен веднъж годишно да свика Общо събрание на собствениците на апартаменти в кооперацията, като за тази цел изготвя специални покани, отчита съответните гласувания и изготвя протокол на събранието.

Той е представител на кооперацията пред всички държавни органи и институции, включително и пред МВР, пред Съда и др. Той изготвя също така и правилник за поддържане на вътрешния ред на кооперацията, в който се определят часовете за отдих, в които не се вдига шум, определя се редът за гледане на домашни любимци, като същевременно има задачата да следи и за неговото спазване.

Една от главните задачи на всеки домоуправител е също така да следи дали има налице някакви аварии в сградата, течове на покриви, на тръби, на щрангове, или някакви належащи ремонти и реновации в кооперацията, като подмяна на керемиди, боядисване на общите части, озеленяване на зелените общи части и др. Във функциите на всеки домоуправител е планирането и събирането на изгодни оферти от различни фирми за извършване, например, на саниране на сградата, с цел подобряване на нейния външен и вътрешен топлоизолационен вид.

Негова длъжност също така е да наглежда дали се появяват каквито и да е инсекти, като хлебарки, бълхи, паяци и при евентуална поява да се вземат бързи и адекватни мерки, викайки специализирани за това фирми. Всички извършени дейности трябва старателно да се вписват в домовата книга, която всеки домоуправител подържа. Също така негова е задачата да съблюдава и да подържа чрез сигнализиране на съответните професионалисти дали асансьорът, осветлението и други инсталации, като локално парно, са действащи и изправни.

Някои, които са по-съвестни и жизнерадостни, съблюдават и за подходяща украса на общото пространство в кооперацията и пред нея при големите празници, като Коледа и Великден.

Comments are closed.