Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

  Банковото обещание е вид обещание, но не и гаранция. Банката не е длъжна да ни предостави заем въз основа на него, ако обещанието по някакъв начин е остаряло, т.е.в случай на влошаване на кредитоспособността на потенциален кредитополучател или други подобни причини’

  Като цяло банките сравнително рядко се отказват от обещанията си. Със сигурност не е невъзможно, но означава загуба на клиент, така че не се случва често. Намаляване на кредитоспособността на потенциален клиент в периода от издаване на обещание до кандидатстване за заем може да възникне, например, поради:

  • загуба на работа или смени за по-лошо заплащане
  • появата на допълнителни зависими лица
  • промяна на семейното положение (напр. развод и прекратяване на съвместно имущество)
  • поемане на нов ангажимент.

   Освен това може да се случи така, че задълженията, които към момента на кандидатстване за обещание все още не са изтекли достатъчно, за да бъдат вписани в регистъра, вече ще бъдат видими за банката по време на кандидатстване за заем. Понятието „проблеми с избрания имот“ в повечето случаи просто означава факта, че стойността му е изкуствено завишена и всъщност е по-ниска, така че е невъзможно да се отпусне заем за толкова голяма сума.

Това се отнася, за ситуация, когато банкови експерти, разглеждащи ситуацията на даден имот, откриват, че той вече е ипотечен. Можем да намалим шанса за  банково обещаниев крайна сметка се оказва недостатъчно и банката в крайна сметка ще ни откаже.

   Как всичко, което трябва да направим, е да се обърнем към банката, която предлага пълно обещание и следователно е издадена въз основа на данни за конкретен имот (включително цената му). Също така не гарантира напълно, че ще получим положително решение за кредит от банката, но със сигурност включва по-малък риск, тъй като изключваме проблемите с имота като причина за получаване на отрицателно решение.

Comments are closed.