Skip to Content

ФИНАНСОВИ СТАТИИ

Кредитиране, спестяване, финанси

232424Тази Академия в столицата София работи по две програми същевременно – американска и българска, и дава уникалната възможност за такова паралелно обучение. Това е една особено иновативна услуга за нашия български образователен сектор. Тя е предназначена да задоволи различните потребностите на учещите се, чиито приоритети включват отличната асимилация на английския език и перфектната подготовка за продължилото обучение в чужбина или в България. Проектът се осъществява синергично с Частно СОУ, имащо чуждоезиков профил на името на президента Абрахам Линкълн. То е плод на труда на българо-американска група от образователни специалисти. За предстоящата учебна 2016/17 година става записване на деца за предучилищната подготовка и деца в първи до осми клас включително.

Академията (English language schools sofia) има вече сключен договор и използва услугите на външната транспортна фирма с автобусите и шофьорите им.

Академията има отговорността за безопасността на децата, които превозва.

Тя доставя транспортните средства, които напълно спазват всичките изисквания на Наредбите на Министерството на транспорта за специализирания превоз на деца: наличие на предпазни колани за всяко едно от седящите места, които са за ползване задължителни; спазване н всички изисквания и критерии, свързани с сигурността на движението по пътя и нормативната съществуваща уредба

водачите, които имат нужната квалификация и опит; притежават застраховка на всяко едно място в своите транспортни средства.

Академията няма задължението осигурява присъствието на придружител в микробусите.

Всяка седмица транспортният график ( това са часовете на взимане сутринта и часовете на връщане следобед) подлежи на актуализация.

Родителите биват информирани за измененията в транспортния график, ако има такива, от петъка на предходната седмица.

В случай, че има = непредвидено закъснение (например повече от пет минути сутринта или двадесет минути следобеда) заради лош трафик или пък други обстоятелства, водещият транспортното средство съобщава на родителя уточнените за връзка телефони. Тогава родителят предоставя точния адрес, от където ще се вземе и върне детенцето, уточнява два актуални мобилни номера за контакт.

Източник: http://blagoevgrad-news.com/

Comments are closed.